Brak produktów w koszyku.

Brak produktów w koszyku.

Góra

Formularz odstąpienia od umowy

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Posiadają Państwo możliwość rezygnacji z tej umowy w ciągu 30 dni bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji.

Okres na rezygnację z umowy upływa po 30 dniach od dnia, kiedy Państwo lub wyznaczona przez Państwa osoba trzecia, nie będąca przewoźnikiem, objęła rzecz w posiadanie.

Aby skorzystać z prawa rezygnacji z umowy, należy nas poinformować, Pasiempre Sp. z o.o., ul. Plac Konstytucji 5/7, 00-657 Warszawa; o decyzji o rezygnacji z umowy poprzez wyraźne oświadczenie (na przykład list wysłany pocztą tradycyjną lub elektroniczną).

Mają Państwo możliwość skorzystania z wzorca formularza rezygnacji z umowy, lecz nie jest to wymagane.

Można także wypełnić i przesłać formularz rezygnacji z umowy lub inne wyraźne oświadczenie elektronicznie na naszej stronie internetowej, po zalogowaniu się do profilu klienta, w sekcji „Moje Zamówienia”. W przypadku skorzystania z tej opcji, niezwłocznie wyślemy potwierdzenie odbioru informacji o rezygnacji z umowy na stały nośnik danych (na przykład poprzez e-mail).

Aby dotrzymać terminu rezygnacji z umowy, wystarczy, że wyślą Państwo komunikat o skorzystaniu z przysługującego prawa rezygnacji z umowy przed końcem okresu na odstąpienie od umowy.

Konsekwencje Rezygnacji z Umowy

W razie rezygnacji z umowy, zwrócimy Państwu wszystkie dokonane płatności, łącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem dodatkowych wydatków wynikających z Państwa wyboru metody dostawy innej niż standardowa, najtańsza opcja oferowana przez nas). Zwrot środków nastąpi niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, kiedy zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o rezygnacji z umowy. Dokonamy zwrotu płatności tymi samymi metodami, które Państwo zastosowali przy pierwotnym zakupie, chyba że Państwo zgodzą się na inną formę; w każdym przypadku zwrot nie będzie wiązał się dla Państwa z żadnymi kosztami.

Zwrot płatności może zostać wstrzymany do momentu otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, która sytuacja ma miejsce wcześniej.

Prosimy odesłać towar na adres: Pasiempre Sp. z o.o., ul. Plac Konstytucji 5/7, 00-657 Warszawa, bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż 14 dni od dnia, kiedy poinformowali nas Państwo o rezygnacji z umowy. Termin uznaje się za zachowany, jeśli towar zostanie odesłany przed upływem 14-dniowego okresu.

Państwo ponoszą bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Państwo odpowiadają wyłącznie za ewentualne obniżenie wartości towaru, które wynika z korzystania z niego w sposób wykraczający poza to, co jest niezbędne do stwierdzenia jego charakterystyki, właściwości i funkcjonowania.

Formularz Rezygnacji z Umowy

(Ten formularz należy wypełnić i odesłać tylko, gdy chcą Państwo zrezygnować z umowy)


Adresat: Pasiempre Sp. z o.o., ul. Plac Konstytucji 5/7, 00-657 Warszawa.

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:

1) ________________________________________________________

2) ________________________________________________________

3) ________________________________________________________

Data odbioru produktów: _____________

Imię i nazwisko konsumenta: ________________________________________

Adres konsumenta: ________________________________________________

Numer zamówienia * ________________

Numer faktury / numer transakcji z paragonu * ____________

Numer konta bankowego do zwrotu środków : ___________________________

Podpis konsumenta (wymagany jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

__________________________________

Data: _____________


(*) Podanie wskazanych danych nie jest obowiązkowe, jednakże usprawni i przyspieszy proces zwrotu.

Kosmetyki Wegańskie Apoyo

Dawka wsparcia dla Twojej skóry Czuć się dobrze w swojej skórze – to naturalne. APOYO rozumie to w wyjątkowy sposób. Twoja skóra to Twoja przyjaciółka – najbliższa i zawsze gotowa, by wspierać Cię we wszystkim, co robisz.

Zresetuj Hasło