Brak produktów w koszyku.

Brak produktów w koszyku.

Góra

Regulamin Sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego APOYOCOSMETICS.COM

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności zawarcia i realizacji umowy sprzedaży towarów dostępnych na stronie www.apoyocosmetics.com oraz zasady zwrotu i postępowania reklamacyjnego.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet, działający pod adresem https://www.apoyocosmetics.com jest  PASIEMPRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Konstytucji 5/7, 00-657 Warszawa (zwana dalej: “APOYO”), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00001032679, prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą NIP7011141446 oraz REGON: 525129291, kapitał zakładowy 100.000,00 zł, opłacony w całości.
 2. Klient ma możliwość kontaktu z prowadzącym sklep internetowy w każdy z poniższych sposobów:
  1. pod adresem Pasiempre Sp. z o.o., ul. Plac Konstytucji 5/7, 00-657 Warszawa,
  2. poprzez pocztę elektroniczną na adres: support@apoyocosmetics.com,
  3. przez formularz kontaktowy na stronie sklepu internetowego.
  4. przez opcję „chatu” widoczną po otwarciu strony sklepu internetowego (jeśli jest dostępny).
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do Konsumentów albo do Przedsiębiorców. 
 4. Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.
 5. Osoby rejestrujące się w sklepie internetowym oraz dokonujące tam zakupów podają swoje dane osobowe, które APOYO przetwarza na zasadach wskazanych w Polityka prywatności.
 6. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, przeglądania dostępnych w sklepie towarów oraz  w celu zawarcia umowy sprzedaży konieczne jest posiadanie:
  1. urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu,
  2. przeglądarki Internetowej do pobierania i wyświetlania strony internetowej,
  3. aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 7. APOYO może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta numer telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub we wszelkich innych kwestiach związanych z zamówieniem.
 8. Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, w stanie nadającym się do użytku zgodnego z ich przeznaczeniem. APOYO odpowiada za zgodność towaru z umową.

§2 Jak kupować w sklepie internetowym

 1. Po wybraniu przez Klienta towaru, należy kliknąć ikonę “+”, przycisk “Zakup” lub „Do koszyka” w zależności od funkcjonalności danej podstrony.
 2. Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny w prawym górnym rogu strony, oraz po kliknięciu w ikonę koszyka/torby i przycisk “Zobacz koszyk”.
 3. W celu pełnego wykorzystania wszelkich funkcji Sklepu, Klient ma możliwość dokonania Rejestracji.
 4. Utworzenie i korzystanie z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu Internetowego jest realizowane drogą elektroniczną.
 5. W panelu logowania / zakładania konta należy wprowadzić dane Klienta niezbędne do zrealizowania transakcji i wysyłki zamówionego towaru.
 6. Po założeniu konta / zalogowaniu, Klient uzyskuje dostęp do dodatkowych opcji w panelu Klienta, takich jak: historia zamówień; możliwość sprawdzenia na jakim etapie jest ostatnie złożone zamówienie; zapamiętanie adresów wysyłek; możliwość otrzymywania aktualnych informacji o produktach ze sklepu.
 7. Po zarejestrowaniu Konta Klienta, Klient może zalogować się do Sklepu internetowego, podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej oraz hasło
 8. Po wybraniu sposobu dostawy i wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych (w tym ewentualnie danych do faktury), należy wybrać sposób płatności.
 9. Klient ma możliwość wybrania jednego z aktualnie dostępnych sposobów płatności w części – Wybierz płatność – płatności online lub opłacenia przesyłki przy odbiorze.
 10. Klient potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam Zamówienie” lub “Kupuję i Płacę”.
 11. Jeśli Klient wybrał płatność online, po dokonaniu płatności jest przekierowywany do strony potwierdzającej złożenie zamówienia, z której może kontynuować zakupy lub przejść do podsumowania zamówienia.
 12. W przypadku nieotrzymania zapłaty online przez APOYO, zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku, a zamówienie nie zostanie zrealizowane.
 13. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca uznaje się za anulowane i nie zostanie ono zrealizowane.
 14. Po złożeniu zamówienia, niezwłocznie, na adres e-mail podany przez Klienta, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. W treści tej wiadomości Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.

§3 Ceny

 1. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego są wyrażone w złotych polskich i stanowią ceny brutto, obejmujące podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Ceny towarów prezentowane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie obejmują kosztów dostarczenia towaru. Opłaty za dostawę zamówionego towaru są zawsze transparentnie prezentowane na stronie internetowej Sklepu w trakcie procesu składania zamówienia. Koszty dostawy są uwzględniane w ogólnej wartości zamówienia, obejmującej cenę towaru oraz koszty jego dostawy.
 3. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą zarówno Klienta jak i APOYO. Po złożeniu zamówienia, cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez APOYO zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.
 4. APOYO zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. 

§4 Zamawianie towarów

 1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową apoyocosmetics.com
 2. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się między innymi informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany, orientacyjnej dostępności w salonach stacjonarnych.
 3. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności liczbę sztuk.
 4. Ograniczona liczba Towarów przeznaczona jest do stałej sprzedaży, promocji oraz wyprzedaży.
 5. Realizacja zamówień odbywa się według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania się dostępnych zapasów objętych daną formą sprzedaży.
 6. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi.
 7. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.
 8. W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie o tym poinformowany poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach APOYO może odmówić zawarcia umowy sprzedaży w celu ochrony swoich dóbr.
 9. W przypadkach niezależnych od APOYO dotyczących braku możliwości doręczenia złożonego zamówienia do wskazanego przez Klienta punktu odbioru (spowodowanej np. niedostępnością wybranego punktu, czy przekroczeniem gabarytu paczki) APOYO zastrzega możliwość wykorzystania w celu doręczenia przesyłki danych podanych do rachunku lub innego adresu alternatywnego, jeżeli został podany przy składaniu zamówienia.
 10. Na stronie docelowej każdego produktu udostępniana jest pełna informacja o nim.
 11. Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze.
 12. Informujemy, że średni termin realizacji zamówienia wynosi zazwyczaj od 24 do 48h godzin w dni robocze. Czas ten może ulec zmianie w zależności od dostępności produktów oraz obciążenia magazynu. W przypadku ewentualnych opóźnień, klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany drogą mailową.

§5 Dostawa

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do realizacji dostawy Towarów zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie, zarówno na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami. Wszystkie informacje dotyczące kosztów dostawy oraz innych opłat, które Klient jest zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży, są wyraźnie prezentowane przy każdym produkcie w trakcie składania zamówienia.
 2. Towar dostarczany jest bez wad, za pośrednictwem wybranej przez Klienta metody dostawy spośród dostępnych opcji. Ograniczenia dotyczące sposobów dostarczania towaru są jasno określone w formularzu zamówienia.
 3. Zamówienia są przetwarzane i wysyłane do Klienta zwykle w ciągu 24 godzin roboczych, chyba że inaczej określono przy opisie produktu lub w trakcie składania zamówienia. W przypadku różnych terminów dostawy dla zamówionych produktów, za termin dostawy przyjmuje się najdłuższy z nich, nie przekraczający jednak 20 dni roboczych.
 4. Szczegółowe informacje o metodach dostawy, ewentualnych kosztach oraz czasie potrzebnym na dostawę i realizację zamówienia są dostępne na stronie internetowej Sklepu. Termin dostawy, podany na stronie Sklepu, liczony jest w dniach roboczych od momentu zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 5. Towary zamówione przez Klienta dostarczane są na adres wskazany w formularzu zamówienia, a w dniu wysyłki Klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem nadania przesyłki oraz fakturę VAT/paragon.
 6. Klient, zwłaszcza będący Przedsiębiorcą, zobowiązany jest do sprawdzenia stanu przesyłki w momencie dostawy w obecności pracownika Dostawcy. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków, należy sporządzić protokół szkody. Sprzedawca zachęca wszystkich Klientów do dokładnego sprawdzenia przesyłki, co ułatwia ewentualny proces reklamacyjny.
 7. W sytuacji nieobecności Klienta pod wskazanym adresem dostawy, pracownik Dostawcy podejmie próbę kontaktu w celu ustalenia nowego terminu dostawy. Jeśli towar zostanie odesłany do Sklepu, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia nowych warunków dostawy.

§6 Zobowiązania Klienta

 1. Klient korzystający ze Sklepu internetowego zobowiązany jest do:
  1. używania Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  2. korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z zasadami dobrych obyczajów oraz szanującymi prawa osobiste innych użytkowników,
  3. nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,
  4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób, który nie zakłóca jego funkcjonowania, 
  5. używania wszelkich treści zamieszczonych w Sklepie internetowym wyłącznie w celach osobistego użytku, 
  6. unikania działań polegających na rozsyłaniu niezamówionej informacji handlowej (spam) w ramach Sklepu internetowego.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędnie wprowadzone dane przez Klienta, które mogą utrudnić realizację zamówienia. Podanie fałszywych danych może skutkować poniesieniem odpowiedzialności karną.

§7 Odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny (tzw. zwrot towaru).
 2. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru.
 3. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w dowolnym momencie, bez konieczności podawania przyczyny i ponoszenia kosztów poprzez przesłanie informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: support@apoyocosmetics.com lub w formie pisemnej na adres pocztowy PASIEMPRE Sp. z o.o., ul. Plac Konstytucji 5/7, 00-657 Warszawa. W ramach wypowiedzenia, Klient powinien wskazać żądanie usunięcia Konta Klienta oraz podać adres poczty elektronicznej (adres e-mail) zarejestrowany w Sklepie internetowym.
 4. APOYO ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta, przestrzegając 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
 5. APOYO może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta, składając stosowne oświadczenie i przekazać je Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym.
 6. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek z Stron, a także wypowiedzenie umowy za zgodą obu Stron spowoduje zablokowanie i usunięcie Konta Klienta ze Sklepu internetowego, przy czym nie wpłynie to na prawa nabyte przez Strony przed dokonaniem wypowiedzenia lub rozwiązania umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, APOYO zwraca Klientowi otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez APOYO), nie później niż 14 dni od dnia, w którym APOYO została poinformowana o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem pkt 13.7. poniżej.
 8. Zwrot należności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem należności w inny sposób niż sposób zapłaty za towar.
 9. APOYO może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania i sprawdzenia zwracanej rzeczy.
 10. Rzeczy należy odesłać na adres: APOYO Pasiempre Sp. z o.o., l. Plac Konstytucji 5/7, 00-657 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował APOYO o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 11. Zwrot rzeczy może być dokonany według wyboru Klienta na jego koszt bądź za pośrednictwem wskazanego przez APOYO Przewoźnika na koszt APOYO. W celu skorzystania z opcji zwrotu na koszt APOYO konieczne jest wypełnienie przez Klienta formularza odstąpienia od umowy, dostępnego przy każdym zamówieniu w panelu Klienta i wybór metody nadania. W przypadku braku przekazania towaru Przewoźnikowi w terminie, Klient traci możliwość skorzystania ze zwrotu na koszt APOYO.
 12. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§8 Reklamacje

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, w stanie nadającym się do użytku zgodnego z ich przeznaczeniem. APOYO odpowiada za zgodność towaru z umową.
 2. Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze.
 3. Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, w stanie nadającym się do użytku zgodnego z ich przeznaczeniem. APOYO odpowiada za zgodność towaru z umową.
 4. Klient może żądać naprawy reklamowej rzeczy bądź wymiany na rzecz nową – zgodną z umową. W przypadku gdy wybrany przez Klienta sposób doprowadzenia towaru do zgodności z umową okaże się niemożliwy bądź związany z nadmiernymi kosztami dla APOYO – APOYO może doprowadzić towar do stanu zgodnego z umową poprzez naprawę lub wymianę wedle własnego uznania.
 5. W przypadku, gdy zarówno naprawa, jak i wymiana towaru okażą się nieskuteczne, Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub żądać obniżenia ceny reklamowanego towaru.
 6. Reklamację można złożyć drogą pocztową.
 7. W przypadku reklamacji drogą pocztową, należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia. Do złożenia reklamacji może zostać wykorzystany zalecany przez APOYO formularz „Reklamacja” (dostępny w serwisie internetowym, w panelu Klienta, przy każdym zamówieniu), który można wypełnić online lub wydrukować, a następnie odesłać towar na adres: APOYO, ul. Plac Konstytucji 5/7, 00-657 Warszawa.
 8. APOYO umożliwia Klientom składającym reklamację, odesłanie wadliwego towaru kurierem na koszt APOYO. W tym celu wymagane jest wypełnienie przez Klienta elektronicznego formularza reklamacji (dostępnego w panelu Klienta) z danymi adresowymi, skąd kurier powinien odebrać przesyłkę z reklamowanymi produktami. Do skorzystania z tej możliwości stosuje się zasady wskazane w §6 p.11 Regulaminu.
 9. APOYO rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia poprzez wiadomość e-mail bądź sms.
 10. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową, Klient otrzyma zwrot należności za reklamowaną rzecz, a zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego towaru do e-sklepu – po wcześniejszym przesłaniu kopii / skanu dowodu ich poniesienia na adres e-mail: support@apoyocosmetics.com.
 11. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji wysłanej droga pocztową lub kurierem APOYO, Klient otrzyma informację o przyczynach nieuznania reklamacji na adres e-mail widniejący w zamówieniu, a towar zostanie odesłany na adres, z którego została wysłana reklamacja.
 12. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji złożonej w salonie stacjonarnym – Klient otrzyma o tym informację w zależności od wyboru Klienta poprzez wiadomość e-mail lub sms i jest obowiązany odebrać towar w tym salonie, w którym składał reklamację w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia.

§9 Sposoby płatności

 1. Podczas składania zamówienia Klient może wybrać jedną z następujących metod płatności za zamówione towary oraz koszty dostawy (lub inne w zalęzności od dostępności na stronie realizacji zamówienia):
  1. Płatność online poprzez System Przelewy24, obsługiwany przez PayPro S.A. (KRS 0000347935, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań). Zasady dokonywania płatności oraz procedura reklamacyjna są dostępne na stronie www.przelewy24.pl.
  2. Płatność za pobraniem u kuriera (gotówką lub kartą) lub płatność w paczkomacie.
  3. płatność PayPal (jeśli są dostępne)
 2. Klient, dokonując płatności przelewem lub za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności, zobowiązany jest uregulować należność za towar wraz z kosztami dostawy w ciągu 1 dnia roboczego od momentu zawarcia umowy sprzedaży. Po upływie tego terminu oferta Sprzedawcy przestaje być wiążąca. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty po wcześniejszym uzgodnieniu z Sprzedawcą.

§10 Rozpatrywanie reklamacji

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta za niezgodność Towaru z umową sprzedaży, która istnieje w chwili jego doręczenia i ujawnia się w ciągu dwóch lat od momentu wydania lub upływu minimalnej trwałości Towaru.
 2. Towar uważa się za zgodny z umową sprzedaży, jeżeli odpowiada opisowi, rodzajowi, ilości, jakości, kompletności i funkcjonalności określonej w umowie jak również  jest odpowiedni do określonego celu, o którym Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta poinformował Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży, a Sprzedawca zaakceptował ten cel.
 3. W przypadku niezgodności Towaru z umową sprzedaży, Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma prawo żądać naprawy lub wymiany Towaru.
 4. Sprzedawca może wymienić towar, nawet jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta żąda naprawy lub Sprzedawca może naprawić towar, gdy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta żąda wymiany. W przypadku, gdy wymiana lub naprawa jest niemożliwa lub ich dokonanie wymagałoby poniesienia  nadmiernych kosztów przez Sprzedawcę, ma on prawo odmówić doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową. W takiej sytuacji Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do przeprowadzenia naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym terminie od momentu, w którym otrzymał informację od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o niezgodności Towaru z umową sprzedaży oraz otrzymał sam Towar.
 6. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta muszą udostępnić Towar Sprzedawcy w celu naprawy lub wymiany, a wszelkie związane z tym koszty ponosi Sprzedawca.
 7. Jeżeli cena Towaru zostanie obniżona, to zwrot należności wynikającej z obniżenia ceny dokonywany jest nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 8. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, jeżeli wykaże, że brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy. Sprzedawca zwraca cenę nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania Towaru lub dowodu odesłania, przy czym termin zwrotu należności nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 10. Reklamację można złożyć na piśmie i przesłać na adres: Pasiempre Sp. z o.o., ul. Plac Konstytucji 5/7, 00-657 Warszawa lub w formie elektronicznej za pośrednictwem adresu e-mail: support@apoyocosmetics.com, wraz z obowiązkiem dołączenia dowodu zakupu towaru.
 11. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę a odpowiedź udzielona niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji. Klient będzie informowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji zgodnie z danymi podanymi w zgłoszeniu reklamacji, przekazanej na piśmie lub za pośrednictwem adresu e-mail. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana klientowi tym samym sposobem komunikacji w jaki została złożona reklamacja. W przypadku braku odpowiedzi na reklamację ze strony Sprzedawcy w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, uznaje się, że reklamacja została uwzględniona.
 12. W sytuacji, gdy zgłoszona reklamacja zawiera ewentualne braki, Sprzedawca poprosi Klienta o ich uzupełnienie, przekazując stosowne informacje na podany w zgłoszeniu reklamacji adres.
 13. Zalecane jest składanie reklamacji  przy użyciu formularza reklamacji dostępnego na stronie Sprzedawcy. Klient może również skorzystać z własnego opisu reklamacji. 

§11 Wystawienie faktury

 1. W przypadku żądania wystawienia faktury, Klient podaje niezbędne dane podczas składania zamówienia.
 2. APOYO nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych do faktury przez Klienta.
 3. W przypadku faktur korygujących, niniejszy Regulamin stanowi dokumentację uzgadniającą warunki korekty w rozumieniu przepisu art. 29a ust. 13 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i akceptację ze strony klienta, iż momentem zmniejszenia kwoty VAT naliczonego w rozliczeniu za dany okres jest moment wystawienia faktury korygującej przez APOYO. APOYO wystawia fakturę korygującą z chwilą otrzymania zwrotu towaru do siedziby APOYO, co stanowi spełnienie warunków do wystawienia faktury korekty.

§12 Przetwarzanie danych osobowych

W celu utrzymania konta Użytkownika oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży, a także wykonywania obowiązków sprzedawcy wynikających z faktu zawierania umów sprzedaży na odległość, APOYO przetwarza dane osobowe, które Klient podaje dobrowolnie. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityce prywatności.

§13 Informacje Dodatkowe

Moderacja treści: Nasz sklep umożliwia użytkownikom dodawanie opinii o produktach. Wszystkie komentarze są przed publikacją weryfikowane przez moderatora w celu zapobiegania publikacji treści niezgodnych z prawem, obraźliwych lub spamu.

Transparentność algorytmów: Stosujemy algorytmy do rekomendacji produktów, aby polepszyć Twoje doświadczenia zakupowe. Algorytmy te opierają się na Twojej historii przeglądania i zakupów, jednak zachowujemy pełną transparentność działania tych systemów.

Metody płatności: Akceptujemy płatności online za pośrednictwem Przelewy24, PayPal oraz płatność przy odbiorze. Ograniczenia mogą dotyczyć wybranej metody dostawy lub wartości zamówienia.

Dostawa: Zamówienia realizowane są w ciągu 24-48 godzin roboczych. Koszty dostawy zależą od wybranej metody i są jasno określone w trakcie składania zamówienia.

Skargi i odwołania: W przypadku skarg, prosimy o kontakt za pomocą e-maila lub formularza kontaktowego na naszej stronie. Skargi są rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania.

Kosmetyki Wegańskie Apoyo

Dawka wsparcia dla Twojej skóry Czuć się dobrze w swojej skórze – to naturalne. APOYO rozumie to w wyjątkowy sposób. Twoja skóra to Twoja przyjaciółka – najbliższa i zawsze gotowa, by wspierać Cię we wszystkim, co robisz.

Zresetuj Hasło